Utbyte av ideer skapar tillväxt


Låt ideer ha sex, endast genom att para sig med andras idéer skapas nya saker. Bevisligen så stagnerar kulturer som avskärmas från omvärlden och man inte får nya impulser. Idag när en enskild person inte vet hur saker skapas behöver vi ännu bättre sätt att kommunicera och dela med oss av våra erfarenheter.