Härmed utlyser jag klimatnödläge inom vår gemenskap

Kommande generation har rätt till ett klimatneutralt samhälle. Och det är vår generation som har ansvar att se till att det blir så, trenden idag pekar tyvärr i helt fel riktning . Vilket innebär att vi behöver radikala systemförändringar för att vända kurvan. Vi har förmåga att testa nya vägar, och behöver därför ditt stöd.

Vi behöver ställa om vårt sätt att agera på denna planet till ett mer hållbart och långsiktigt synsätt. Att ställa om innebär att vi måste lära oss nya sätt att göra saker på. Att ändra invanda beteende är bland det svåraste som finns. Men genom att öva så går det att förändra alla vanor. Övning är det som ger bäst resultat till förändring.

 

Vad innebär detta i klartext, läs mer..