Publicerad den

Cirkulär affärsmodell där alla tjänar

Cirkulära affärsmodeller med slutet materialflöde. Problemet med dagens linjära affärsmodeller är att tillverkar produkter som vi  använder en kort tid och slänger när vi inte behöver längre. Mycket resurser går till spillo.

Lösningen : Cirkulära affärsmodeller, tillverkaren bibehåller ägandet och säljer funktionen. När användaren återlämnar kan ägaren uppgradera produkten och erbjuda tjänsten på nytt.

Fördelar för tillverkaren och ägaren: Viktigt att produkten är bra från början.

Fördelar för kunden: han får en bättre tjänst med mindre problem.

Att maximera vinst: minska service behov och se till att de håller längre. vilket är bättre för miljön när produkten kan återvändas. Kan även möta lågpris konkurrens , när priset på komponenterna inte är avgörande utan hur länge de kan leverera nytta