Publicerad den

Design Thinking


Evidens är innovationens fiende. Om man vill ha innovation måste man vara öppen för vad som kan vara istället för vad som har varit. Med andra ord en annan sorts logik.

Design thinking är att tänka ut hur saker borde fungera istället för att titta bakåt och se hur saker fungerar. Vill man skapa innovation måste man söka nya möjligheter. Genom att kombinera analytisk logik och det intuitiva så skapas det bästa av 2 världar.