Vi hjälper dig bygga förtroende att bygga den framtid du vill se.

Vi står inför stor omställningar i vårt samhälle som får stor konsekvenser inom flera områden. Vi kommer bl.a att behöva ställa om hela vårt ekonomiska system till ett klimatsmart ekonomiskt system som bidrar till nedväxt av CO2. Vi behöver utbilda ledare i alla åldrar som kan ta till sig denna svåra uppgift, men samtidigt ge dem stöd och kunskap för att agera med hjälp av inre drivkrafter.

Vi behöver inga undersåtar som agerar på andras order utan självständiga individer som kan samarbeta och bilda union med andra. Bilda psykologiskt jämlika team med stor kognitiv mångfald som ger varandra stor trygghet och kan se saker utifrån många olika perspektiv. Som stöd till dessa ledare, skapa ett klimatråd, som skyddar, ser och tar ansvar för framtida generationers rätt till en fossilfri framtid. Varför öppenhet och transparens är viktigt för att kunna agera i en komplex systemvärld, där feedback är absolut avgörande för att kunna skapa förändring i små små små steg.

Presentatation av vår strategi

  1. Varför (Borde inte behöva förklaras)
  2. Uppdraget  ( Ställa om till ett resurssnålt cikulärt tranportsystem)
  3. Simma motströms ( Strategi)
  4. Säkra platser (labb) Björkhimlen

 

Vår metod är att utföra experiment för att lära, skapa den framtid du vill se i små steg!


En av mina inspirationskällor och digitala mentorer säger såhär!

Du kan själv göra saker