Learn from failure


Att lära genom experiment. Se inte ett misslyckat experiment som ett misslyckande utan något du kan lära av.

Design dina experiment så att du kan lära genom det du gör även om det inte blev som du tänkt dig.