Aktiebok

Så här fungerar delägarskap:

Fördelning av ägarskap

  • Grundare 51%
  • Investerare 24,5 %
  • Genom förtjänst 24,5 %

Person som vill delägare och ta ansvar för företagets utveckling ska visa:
1. Person kan visa nedlagd arbetstid av minst 500 timmar eller 250 xColoumbs senaste 6 månader i något xProjekt .
2. Myndig
3. Per år ackumulerad skapandetid i ett xProjekt  1000 timmar eller 500 xColoumbs

Logga in för att se Aktieboken