Kategorier
Kultur

Applied Imagination


Sir Ken Robinson pratar om Kreativitet som en typ av  "Applied imagination".