Publicerad den

Green Business Pioneer with Yvon Chouinard


Most people think ”green businesses” provide or support the use of alternative energy or energy efficient products. Yvon Chouinard recounts how Patagonia grew from a retail climbing equipment business operating out of the back of his van to a successful global business based on sustainability and social responsibility principles. Chouinard and Patagonia’s story demonstrates how any business can be a green, sustainable and socially responsible business. Series: ”UCLA Institute of the Environment and Sustainability” [5/2011] [Business] [Show ID: 21368]

Publicerad den

Wayfinding

2 metoder att som beskriver hur vi rör oss i ”världen”, ”Wayfinding” och navigering. Vilat kan illustreras av en beskrivning hur Orochon folket  I boken ”Lines a Brief History” av Tim Ingold.

Där han beskriver hur jägarna använder tamrenar för att jaga vildrenar och hur man använder olika metoder för att jaga och föra tillbaka bytet. Han använder orden Wayfaring och transport.

Källa: Google books

Publicerad den

Cirkulär affärsmodell där alla tjänar

Cirkulära affärsmodeller med slutet materialflöde. Problemet med dagens linjära affärsmodeller är att tillverkar produkter som vi  använder en kort tid och slänger när vi inte behöver längre. Mycket resurser går till spillo.

Lösningen : Cirkulära affärsmodeller, tillverkaren bibehåller ägandet och säljer funktionen. När användaren återlämnar kan ägaren uppgradera produkten och erbjuda tjänsten på nytt.

Fördelar för tillverkaren och ägaren: Viktigt att produkten är bra från början.

Fördelar för kunden: han får en bättre tjänst med mindre problem.

Att maximera vinst: minska service behov och se till att de håller längre. vilket är bättre för miljön när produkten kan återvändas. Kan även möta lågpris konkurrens , när priset på komponenterna inte är avgörande utan hur länge de kan leverera nytta