Publicerad den

Designbeslut att ta bort det som inte skapar värde


Att förändra. Det är alltid lättare att lägga till saker. Det svåra är att ta bort något som funnits länge. Enligt Steve Jobs så krävs mod att stå emot det hat som ofta hänger samman med att man förändrar. Apple har använt en strategi att plocka teknik som ligger i tidigt skede i sin mognadskurva. Som har en vektor som pekar mot framtiden. För att se denna vektor måste man visualisera för att kunna förstå vilket intryck som den aktuella tekniken har. Visualisera, men också testa och testa. Om man inte själv förstår varför så är risken stor att man gissar och då kan det få motsatt effekt.

Ett annan företag som använt en annan strategi är Toyota, som väljer mogen teknik, för att minimera problem.

Eftersom båda skapar produkter som fungerar med ett minimum av problem så är uppgiften att ta reda på vilken strategi de använder för att förhindra problem.

2 perspektiv och strategier på hållbarhet, och att skapa produkter som överträffar kunders förväntningar.

Publicerad den

Failure of communication


Social och kulturella aspekter på kommunikation och ur man gör för att minska riskerna vid kriskommuikation

0. Command (order)

1. Crew obligation statement (think, we)

2, Suggestion (förslag)

3. Question ( fråga)

4. My preferenses (preferenser vad jag tycker)

5. Hint ( ledtråd)


Power distance: ett lands eller kulturs mått på hierarki, att säga emot en överordnad.

Lewis Modellen

Mitigation socialt verktyg för att inte gå över överordnads auktoritet, en typ av förhandling

Mitigation is the effort to reduce loss of life and property by lessening the impact of disasters. Effective mitigation involves partnerships within the Whole Community to make investments, apply expertise, and take action to understand and reduce risk.

Lexikon Babel: Mildra effekter av

FEMA: Emergency Management Agency

Emotional impulses impact on teamwork 

Publicerad den

Organisation för Innovation


Hur skapar man en organisation som tillvara tar vår kollektiva kreativitet.

  • Creative Abrasion
  • Creative Agility
  • Creative Resolution

Upptäckande lärande med fokus på att göra istället för att  planera. Det handlar om Design Think som handlar om att ta tillvara det analytiska sättet att utveckla inom naturvetenskap tillsamman med artistiska metoder. Gör ett antal experiment som istället för piloter

Att leda Innovation är att skapa utrymme där människor är villiga och har möjlighet att göra det hårda arbetet med innovativt problemlösande.

Skapa en värld som människor vill tillhöra, skapa en plats där man vill vara.

Publicerad den

Utvecklingslab för design

 


Design handlar om att ta risker, testa gränsen mellan vad som går och vad som ingen provat tidigare. Det som inte är ”provat” har ingen evidens så naturligtvis finns ingen evidens för att det fungerar. Att design a nya saker innebär att göra flera modeller och testa utveckla göra om osv. En ändlös förbättringsprocess.

 

Publicerad den

Lägg allt i kategorin Misc


Vad händer när vi börjar strukturera och kategorisera den fysiska världen, och hur fungerar det i den digitala världen.

När skapas kunskap av information, t.ex hur viktigt är sammanhanget och vad händer då vi kopplar en ”röst” till strukturen. Hur vi tolkar information som har en person bakom innehållet. Även denna tidigare presentation är underbar att lyssna på.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=L0xJrEGNFmc]

Publicerad den

Utbilda för det okända

2013-02-03 03.04.27 pm

 


När Google och Apple säger att vi kan inte anställa ungdomar som utbildats i väst så kan man ju börja fundera på vad som håller på att hända. De vill ha Entreprenörer som har en egen drivkraft och sätter upp sina egna mål. Utantillinlärning, mål som sätts av andra tar bort egna drivkrafter och initiativförmågor. Utbildning är bland det viktigaste som finns men det ska ske med lärande och glädje som drivkraft.