Publicerad den

Designbeslut att ta bort det som inte skapar värde


Att förändra. Det är alltid lättare att lägga till saker. Det svåra är att ta bort något som funnits länge. Enligt Steve Jobs så krävs mod att stå emot det hat som ofta hänger samman med att man förändrar. Apple har använt en strategi att plocka teknik som ligger i tidigt skede i sin mognadskurva. Som har en vektor som pekar mot framtiden. För att se denna vektor måste man visualisera för att kunna förstå vilket intryck som den aktuella tekniken har. Visualisera, men också testa och testa. Om man inte själv förstår varför så är risken stor att man gissar och då kan det få motsatt effekt.

Ett annan företag som använt en annan strategi är Toyota, som väljer mogen teknik, för att minimera problem.

Eftersom båda skapar produkter som fungerar med ett minimum av problem så är uppgiften att ta reda på vilken strategi de använder för att förhindra problem.

2 perspektiv och strategier på hållbarhet, och att skapa produkter som överträffar kunders förväntningar.

Publicerad den

Kommunikation för att nå fram med sitt budskap


Här finns många intressant lärdomar och insikter att ta med sig. Sammanställning av Christer Nylander

1. Berättelsen är viktigast. Vilket är budskapet och målet?
2. Använd ord och fraser som publiken förstår
3. Använd humor men inte cynism, speciellt om sig själv
4. Var ärlig, autentisk fastän det kanske inte gynnar dig själv från ett ytligt perspektiv
5. Var idealistisk, inspirera, motivera, ha mod, ge hopp, var empatisk. Om det inte berör så vill ingen lyssna.
6. Fokusera rytm i talet speciellt i början och i slutet
7. Blanda inte in för många i talskrivarprocessen
8. Gör alltid research och intervju med den som skall hålla talet. Kryp under skinnet!
9. Lägg ner relativt mycket mer tid på ett kort tal än ett långt
10. Öva talet högt många gånger och testa rytm.
11. Om ett tal är bra så kan det spridas på youtube m fl till många.
12. Svårigheten är att skära bort text som visserligen är bra men som egentligen inte behövs.