Publicerad den

Green Business Pioneer with Yvon Chouinard


Most people think ”green businesses” provide or support the use of alternative energy or energy efficient products. Yvon Chouinard recounts how Patagonia grew from a retail climbing equipment business operating out of the back of his van to a successful global business based on sustainability and social responsibility principles. Chouinard and Patagonia’s story demonstrates how any business can be a green, sustainable and socially responsible business. Series: ”UCLA Institute of the Environment and Sustainability” [5/2011] [Business] [Show ID: 21368]

Publicerad den

Wayfinding

2 metoder att som beskriver hur vi rör oss i ”världen”, ”Wayfinding” och navigering. Vilat kan illustreras av en beskrivning hur Orochon folket  I boken ”Lines a Brief History” av Tim Ingold.

Där han beskriver hur jägarna använder tamrenar för att jaga vildrenar och hur man använder olika metoder för att jaga och föra tillbaka bytet. Han använder orden Wayfaring och transport.

Källa: Google books

Publicerad den

Communication for less crashes

Kommunikation för att undvika misslyckande, Malcolm Gladwell

Det krävs mod för att vända, FoS