Att förstå en komplex värld. Ett ramverk för att förstå en komplex värld.

  1. Enkel
  2. Komplicerad
  3. Komplex
  4. Kaotisk