Publicerad den

Communication for less crashes

Kommunikation för att undvika misslyckande, Malcolm Gladwell

Det krävs mod för att vända, FoS

Publicerad den

Kommunikation för att nå fram med sitt budskap


Här finns många intressant lärdomar och insikter att ta med sig. Sammanställning av Christer Nylander

1. Berättelsen är viktigast. Vilket är budskapet och målet?
2. Använd ord och fraser som publiken förstår
3. Använd humor men inte cynism, speciellt om sig själv
4. Var ärlig, autentisk fastän det kanske inte gynnar dig själv från ett ytligt perspektiv
5. Var idealistisk, inspirera, motivera, ha mod, ge hopp, var empatisk. Om det inte berör så vill ingen lyssna.
6. Fokusera rytm i talet speciellt i början och i slutet
7. Blanda inte in för många i talskrivarprocessen
8. Gör alltid research och intervju med den som skall hålla talet. Kryp under skinnet!
9. Lägg ner relativt mycket mer tid på ett kort tal än ett långt
10. Öva talet högt många gånger och testa rytm.
11. Om ett tal är bra så kan det spridas på youtube m fl till många.
12. Svårigheten är att skära bort text som visserligen är bra men som egentligen inte behövs.

Publicerad den

Failure of communication

Källa: Malcolm Gladwell | Effective communication | Problemet |  orsak 1 | Orsak 2 Power distance |


Social och kulturella aspekter på kommunikation och ur man gör för att minska riskerna vid kriskommuikation

0. Command (order)

1. Crew obligation statement (think, we)

2, Suggestion (förslag)

3. Question ( fråga)

4. My preferenses (preferenser vad jag tycker)

5. Hint ( ledtråd)


Power distance: ett lands eller kulturs mått på hierarki, att säga emot en överordnad.

Lewis Modellen

Mitigation socialt verktyg för att inte gå över överordnads auktoritet, en typ av förhandling

Mitigation is the effort to reduce loss of life and property by lessening the impact of disasters. Effective mitigation involves partnerships within the Whole Community to make investments, apply expertise, and take action to understand and reduce risk.

Lexikon Babel: Mildra effekter av

FEMA: Emergency Management Agency

Emotional impulses impact on teamwork