Vad skulle du försöka göra om du visste att du inte kunde misslyckas?