Publicerad den

Failure of communication


Social och kulturella aspekter på kommunikation och ur man gör för att minska riskerna vid kriskommuikation

0. Command (order)

1. Crew obligation statement (think, we)

2, Suggestion (förslag)

3. Question ( fråga)

4. My preferenses (preferenser vad jag tycker)

5. Hint ( ledtråd)


Power distance: ett lands eller kulturs mått på hierarki, att säga emot en överordnad.

Lewis Modellen

Mitigation socialt verktyg för att inte gå över överordnads auktoritet, en typ av förhandling

Mitigation is the effort to reduce loss of life and property by lessening the impact of disasters. Effective mitigation involves partnerships within the Whole Community to make investments, apply expertise, and take action to understand and reduce risk.

Lexikon Babel: Mildra effekter av

FEMA: Emergency Management Agency

Emotional impulses impact on teamwork 

Publicerad den

Recept #001- ”Water the root, enjoy the fruit”


Skapa en värld som fler vill tillhöra…. Tips från ledarskapskonsult Kjell Enhager

 1. Säg vad du vill (vision)
 2. Va ärlig och visa känslor
 3. Glassboomerang ( jag vet att du inte vill, men om du ville/kunde…)
 4. 54 (par)
 5. Fokusera på det positiva (skratta åt sig själv)
 6. Face your fear
 7. Tack, hjälp förlåt
 8. Du borde ha gjort nått..
 9. Tänk tvärtom (jag ab) förändra dig själv. Äkta (äktenskap-gift) (Vi AB)
 10. kopplar ihop känslor med ansiktsuttryck
 11. tänk på andningen
Publicerad den

Lean ur ett kvalitetsperspektiv

2014-12-22-01.05.16-pm
Klicka på bild för att se video

 


Magnus förklarar hur man ska använda LEAN och tänka för att få det resultat man vill ha. Enda sättet att förändra resultatet är att förändra arbetsprocesser. Blir det som du tänkt dig?

Men det räcker inte bara att förändra arbetssättet det finns olika saker som påverkar arbetssätt, som t.ex

 • Kompetens
 • Ledarskap
 • Kultur
 • Vanor

Resultat beror på 4 olika saker

 • Kvalitet är förmåga att se till att det blir som vi tänkt oss.
 • Tillgänglighet (leveranstid)
 • Arbetsmiljö
 • Produktivitet (vad får vi för de pengar vi investerar)
Publicerad den

Organisation för Innovation


Hur skapar man en organisation som tillvara tar vår kollektiva kreativitet.

 • Creative Abrasion
 • Creative Agility
 • Creative Resolution

Upptäckande lärande med fokus på att göra istället för att  planera. Det handlar om Design Think som handlar om att ta tillvara det analytiska sättet att utveckla inom naturvetenskap tillsamman med artistiska metoder. Gör ett antal experiment som istället för piloter

Att leda Innovation är att skapa utrymme där människor är villiga och har möjlighet att göra det hårda arbetet med innovativt problemlösande.

Skapa en värld som människor vill tillhöra, skapa en plats där man vill vara.

Publicerad den

Cirkulär affärsmodell där alla tjänar

Cirkulära affärsmodeller med slutet materialflöde.

Problemet med dagens linjära affärsmodeller är att tillverkar produkter som vi  använder en kort tid och slänger när vi inte behöver längre. Mycket resurser går till spillo.

Lösningen : Cirkulära affärsmodeller, tillverkaren bibehåller ägandet och säljer funktionen. När användaren återlämnar kan ägaren uppgradera produkten och erbjuda tjänsten på nytt.

 

Fördelar för tillverkaren och ägaren: Viktigt att produkten är bra från början.

 

Fördelar för kunden: han får en bättre tjänst med mindre problem.

Att maximera vinst: minska service behov och se till att de håller längre. vilket är bättre för miljön när produkten kan återvändas. Kan även möta lågpris konkurrens , när priset på komponenterna inte är avgörande utan hur länge de kan leverera nytta