Underlätta omställning till en cirkulär ekonomi

Definitioner: Cradle to Cradle | SiS TK 616 | Helsingfors Universitet

Kretslopp stora och små

LivsCykel Analys för dynamiska system som maskiner  och produktionsenheter

 


Källa: Yellotab

Källa: Ellen MacArthur Foundation


Svenska Institutet för Standard – SiS

 

Plattformsekonomi – Systemekonomi

Göra det enklare att ta betalt för nyttjande istället för ägande

 

Steady-state economy – Ecological economics

 

Källor : Herman Daly | Steady State org |

Skillnader i synsätt på det ekonomiska kretsloppet

National ekonomi

Denna är i princip ett rakt flöde istället för ett cirkulärt, där vi tar högvärdiga naturresurser och trycker igenom dom genom det ekonomiska systemet, och ut på andra sidan kommer lågvärdigt och utspritt avfall (enligt termodynamikens andra huvudsats).

Ekologisk ekonomi

Skillnaden mellan ”kretsloppen”, är att ökad tillväxt kräver ökade flöden av naturresurser genom systemet, och på en begränsad planet så är det inte möjligt med oändligt tillväxt. Dessutom så är motorn i denna modell inte människor, utan energi.

Enligt ekonomer så ser ekonomin ut som ett kretslopp, ett hjul där varor och tjänster snurrar fram och tillbaka i en evigt snurrande maskin. Hushållen förser företagen med arbetskraft, och får lön i utbyte, en lön som de ger till företagen, och får varor och tjänster tillbaka.

Detta skrivs också som en formel:

Q=F(a,b,c,…)

Där Q är ekonomisk output i form av varor och tjänster, vilket är en funktion av olika produktionsfaktorer a,b,c,…. dvs arbete och kapital.

Sedan finns det en annan världsbild, en som kräver grundläggande kunskaper i naturvetenskap, något som ekonomer helt saknar.

I formelform ser den ut ungefär såhär:

q + w = F(N, K, L; r, e)

Där är q ett flöde av varor, och w är ett flöde av avfall, N är ekosystemtjänster, K är kapital, L är arbete (labor), r är naturresurser, och e är flöden av energi. I bildform så kan den liknas såhär:

 

I detta kretsloppet är det människan som är drivkraften och motorn. Människans konsumptionsvilja är oändligt, och hjulet kan med  olika ekonomiska styrmedel fås att snurra allt snabbare, och skapa mer tillväxt i en oändligt ökande takt. Ökad tillgänglig energi innebär ökade möjligheter för matproduktion och annan produktion, vilket ger ett ökande antal människor med högre materiell standard.

Utan denna ökning i energi så kan dock inte hjulen fortsätta snurra allt snabbare. Jämför man kurvorna för oljeproduktionen i världen med tillväxten i ekonomin och jordens innevånarantal, så ser dom överaskande lika ut, förvånande? En minskning i energitillgången kommer också minska den ekonomiska aktiviteten, och jämför man med peak-oil som skedde för några år sedan, och den ekonomiska krisen så sammanfaller även dessa.

 

 

Är även detta förvånande? För att citera artikeln nedan: ”Sedan dess [2006] har [olje] användningen i OECD-länderna minskat med 15 procent”. Och hur har ekonomin utvecklats sedan dess i dessa länder?

Mer läsning:

Boken ”Ecological economics” av herman daly (varifrån jag fått formlerna, rekomenderas starkt)

Källa: VK bloggen erik Marklund

 


Kunskap

Källa: Ellen  McArthur Foundation – Let´s build a circular economy

Forskning

RISE: Cirkulär ekonomi | Affärsmodeller |

ResearchGate : Positive impakt , Luxenburg | The Concept of Circular Economy: its Origins and its Evolution