Digitalisering

Digitalisering har skapat oändligt stora möjligheter för administration och maktutövare att hantera information effektivt.

För att dra nytta av denna potential, behöver förtroende , tillit och känsla av makt införas, för att inte de positiva krafterna vänds mot negativa

Utnyttja Creative Commons och andra licenser som erbjuder upphovsrättsliga principer som stödjer och underlättar att digital kunskap kan delas.

Källa: Digitaliseringsrådet