– Meta fysik – Demokrati och Digitalisering –

Digitalisering har skapat oändligt stora möjligheter för administration och maktutövare att hantera information effektivt. För att dra nytta av denna potential, behöver förtroende , tillit och känsla av makt införas, för att inte de positiva krafterna vänds mot negativa.

En grundläggande rättighet i vårt samhälle är äganderätten, som är till för att skydda och ge agens till en aktör som kan agera och ta ansvar. En svårighet med äganderätten är att den skyddar bara det synliga och uppenbara. Äganderätten har svårigheter att styra kollektiva varor och effekter.  Effekter i form av konsekvenser för  medborgare och natur

Utnyttja Creative Commons och andra licenser som erbjuder upphovsrättsliga principer som stödjer och underlättar att digital kunskap kan delas.

 

Källa: Digitaliseringsrådet | Statskontoret | mucf | MSB |