Entreprenöriellt lärande

http://urskola.se/Produkter/193540-UR-Samtiden-Entreprenoriellt-larande-2015-Utmaningsbaserat-och-entreprenoriellt-larande


Ny modeller för styrning av arbete i stora organisationer
– Pröva sig fram
– Lösningar för framtiden

Mer från UR

Förändringsagenter, Cecilia Cristensson Malmö Högskola