Publicerad den

Failure of communication


Social och kulturella aspekter på kommunikation och ur man gör för att minska riskerna vid kriskommuikation

0. Command (order)

1. Crew obligation statement (think, we)

2, Suggestion (förslag)

3. Question ( fråga)

4. My preferenses (preferenser vad jag tycker)

5. Hint ( ledtråd)


Power distance: ett lands eller kulturs mått på hierarki, att säga emot en överordnad.

Lewis Modellen

Mitigation socialt verktyg för att inte gå över överordnads auktoritet, en typ av förhandling

Mitigation is the effort to reduce loss of life and property by lessening the impact of disasters. Effective mitigation involves partnerships within the Whole Community to make investments, apply expertise, and take action to understand and reduce risk.

Lexikon Babel: Mildra effekter av

FEMA: Emergency Management Agency

Emotional impulses impact on teamwork