Kommunikation för att nå fram med sitt budskap


Här finns många intressant lärdomar och insikter att ta med sig. Sammanställning av Christer Nylander

1. Berättelsen är viktigast. Vilket är budskapet och målet?
2. Använd ord och fraser som publiken förstår
3. Använd humor men inte cynism, speciellt om sig själv
4. Var ärlig, autentisk fastän det kanske inte gynnar dig själv från ett ytligt perspektiv
5. Var idealistisk, inspirera, motivera, ha mod, ge hopp, var empatisk. Om det inte berör så vill ingen lyssna.
6. Fokusera rytm i talet speciellt i början och i slutet
7. Blanda inte in för många i talskrivarprocessen
8. Gör alltid research och intervju med den som skall hålla talet. Kryp under skinnet!
9. Lägg ner relativt mycket mer tid på ett kort tal än ett långt
10. Öva talet högt många gånger och testa rytm.
11. Om ett tal är bra så kan det spridas på youtube m fl till många.
12. Svårigheten är att skära bort text som visserligen är bra men som egentligen inte behövs.