Business Model Generation

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s]


  1. Kund segment
  2. Värde erbjudande
  3. Kanaler
  4. Kund relationer
  5. Kassaflöde
  6. Nyckelresurser
  7. Nyckelaktiviteter
  8. Nyckelpartner
  9. Kostnadsstruktur