Publicerad den

Organisation för Innovation


Hur skapar man en organisation som tillvara tar vår kollektiva kreativitet.

  • Creative Abrasion
  • Creative Agility
  • Creative Resolution

Upptäckande lärande med fokus på att göra istället för att  planera. Det handlar om Design Think som handlar om att ta tillvara det analytiska sättet att utveckla inom naturvetenskap tillsamman med artistiska metoder. Gör ett antal experiment som istället för piloter

Att leda Innovation är att skapa utrymme där människor är villiga och har möjlighet att göra det hårda arbetet med innovativt problemlösande.

Skapa en värld som människor vill tillhöra, skapa en plats där man vill vara.