Pay me now, or pay me later

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=7mZ4V-FbpHw]


En proaktiv strategi mer tid, mer pengar mer resurser, men större effekt
Advocate change – people strategy