Fokusera

Uppdraget (The Mission)

Underlätta omställning till en cirkulär ekonomi

som tar hänsyn till miljön och människor för att nå målen

  • Zero Waste
  • Zero Energy
  • Zero CO2
  • Zero Theft

Öka omställningstakten genom

lärande av egen kraft och inre motivation

Få större effekt genom socialt lärande

Inom fokusområden som

  • Cirkulär ekonomi
  • Mobil energi
  • Digitalisering

Fördelar av en omställning

Minska förluster (stöld)

Minska resurförbrukning

Öka nyttjandegraden

Effektivisera nyttjande av förnyelsebar energi

Common Resource Pool (CRP)

Gemensamma resurser

Ett koncept för att bygga förmåga och tillit kring

omvårdnad av gemensamma resurser

Genom ömsesidigt samarbete och att dela resurser kan vi sänka kostnader långsiktigt.

Samarbete innebär att dela ansvar risk och belöning

Strategi och värdegrund i komplexa system

För banbrytare och föregångare

Simma motströms

med kärlek och lekfullhet

Du lär av mångfald……..

Men du tröstas av gemensamhet

Carlos GoshCarlos Ghosh