Självförsörjande bevattningssystem

Ett litet självförsörjande bevattningssystem som tar tillvara på regnvatten och solenenergi som produceras på plats.

Beskrivning