Patientperspektivet

Hälsoboken ger följande fördelar

 • Trygghet genom bättre förståelse
 • Skapar förutsättningar att ta ansvar
 • Ger evidens till egna upplevelser
 • Hjälper till att förutse framtida problem

Anhöriga

Anhöriga är det som kallas informell vårdgivare. Som anhörig vill man ofta veta vad som händer  och ha möjlighet att kommunicera med personalen som finns på plats. Kanske bor man på annan ort eller har inte möjlighet att träffa personalen pga olika arbetstider.

 • Bjuda in anhörig att läsa
 • Anhörig kan skriva
 • Hämta information från formell vårdivare
 • Skicka information till formell vårdgivare

Vårdperspektivet

I hälsoboken skriver patienten sin egen sjukhistoria (anamnes), vilket ger mer tid till det som är meningsfullt nämligen patientkontakt. Hälsoboken ger följande fördelar
 • Patienten bättre förberedd
 • Mindre tid att dokumentera
 • Mer tid till att lyssna på patienten