Designstuga

Behov: att ge alla samma möjlighet att lära och att bygga kunskap.Även de som arbetar med sk tekniska och hantverksmässiga arbeten.

Vår digitala plattform fungerar som en digital hub som kopplar samman intressenter med arbetsplatser och medborgare med fysiska mötesplaster för personlig kompetensutveckling och entreprenöriellt lärande.

 

Läs mer här

För att skapa nytta i form av mätbara effekter som ska stimulera omställning till grön ekonomi, skapa ett hållbart arbetsliv och underlätta jobrotation.

Vi vill förbereda arbetsplatser och personal för att motivera och skapa framtidstro bland ungdomar och andra grupper som inte har tillgång till den normala arbetsmarknads genom att visa och skapa nya jobb anpassade till en digital tidsålder.