Hälsoboken.se

En Säker plattform för kommunikation på Internet för att förbättra självkännedom av den personliga hälsan.

Genom att tillhandahålla verktyg för lärande, motivation och självreflektion med skräddarsydd kommunikation till evidensbaserade kunskapskällor, skapas bättre förutsättningar för att ta egna beslut till livstiilsförändringar.

Läs mer här