Sälj “tillgång till” istället för ägarskap

Rita Gunther McGrath videos

[hr color=”orange” ]

Hur kan man ändra affärsmodellen så den gynnar både kund och leverantör. Istället för att sälja en produkt i en rak materialkedja så kan leverantören äga produkten och låta kunden betala för “tillgång till” eller utnyttjande. De ger leverantören ett större incitament att satsa på kvalitet som håller längre, och ger kunden mindre besvär och större värde.

Att använda “leading indikators” indikatorer som ger en känsla vart man är på väg, men som inte behöver slå in. De är viktiga indikatorer om de används rätt. De gör den stora skillnaden i komplexa system där man lätt gör fel om man ska utgå från det som varit, det som är sant, det som är “fakta”.

Don’t go for the puck, go for where the puck is going

– Wayne Gretsky

 

Så med andra ord, det är skillnad på fakta resp indikatorer eller som vi kallar det , Hälsomarkörer. Outlier, saker som inte är norm, som ligger utanför de normala ramarna och använder andra spelregler.

  • Leading indicators (10%) subjektiva bedömningar
  • Skapa en buffert
  • Outlier (Normbrytande)
  • Investera i Options mindset, checkpoints, milestone liten investering stor upsida

 

 

 

Publicerat av admin , 22 april, 2013