Vägra rädslan för misslyckande

 

Vad skulle du försöka göra om du visste att du inte kunde misslyckas?